Archive for دسامبر, 2009

دسامبر 31, 2009

مهمترین واقعه سال 2010 – سقوط رژیم جمهوری اسلامی در ایران

توسط sight

دهمین سال از سومین هزاره تاریخ میلادی ، از امشب آغاز میشود . پیشاپیش به تمام رسانه های جهان میگوییم که در ارزیابی اخبار سالانه شان ، از هم اکنون ایمان داشته باشند که مهمترین خبر جهان در سال 2010 ، سقوط یکی از آخرین رژیمهای توتالیتر مذهبی خواهد بود . میتوانند تیترهایشان را از هم اکنون بچینند که این اتفاق فرخنده ، نوید بخش جهانی آرامتر و زیباتر خواهد بود . ایران و ایرانیان ، با همه توان و استعدادشان ، به جهان آزاد خواهند پیوست . ایمان دارم .

دسامبر 31, 2009

پس از سقوط رژیم ، چه مجازاتی را در خور سید علی خامنه ای میدانید ؟

توسط sight

فرض کنید شما قاضی دادگاهی هستید که حکم سید علی را صادر میکند . با سقوط رژیم و درآوردن آغا از ته چاه و پس از جستجوی ریش و لای عمامه اش برای اطمینان از عدم حمل داروی نظافت جهت خودکشی ، او را با زنجیری در پا و لباس راه راه در حالی که یک گوی سربی هم به زنجیر پایش وصل است ، روبروی شما آورده اند و شما پرونده سیاه او را بررسی کرده اید ، هیئت منصفه اشد مجازات را تایید کرده و حالا موقع صدور حکم است . چه حکمی میدهید ؟

دسامبر 30, 2009

خامنه ای که پشم . خمینی هم خریدار نداشت . امروز از کیسه امام حسین خرج کردند

توسط sight

امام خامنه ای را که خودشان میدانستند پشم است . امام خمینی را پاره کردند – عکسش را – که امت حزب الله به خروش آید . نیامد .
امروز پشت امام حسین قایم شدند و از کیسه اعتبار او خرج کردند . گشاد هم خرج کردند . اجباری هم -خود جوش – آوردند . ساندیس هم دادند . چیزهای دیگر را هم قرار شده شب بدهند .
چند نفر آمد ؟ چند نفر آمدند ؟ ده هزار ؟ پنجاه هزار ؟ اصلا تو بگو صد هزار .
صحنه را که دیدم ، مطئن شدم که مابیشماریم .

دسامبر 30, 2009

بزغاله بودن ، بهتر از حرامزاده بودن است

توسط sight

علم الهدی ، سخنران تجمع حکومتی ، معترضان را گوساله و بزغاله خواند . در کامنتی زیر این خبر ، عزیزی نوشت » بزغاله بودن بهتر از حرامزاده بودن است «
طنزیر با تاکید بر این واقعیت ، به آقای علم الهدی و سایر بی شرمان حکومت اسلامی – یعنی همه آنها – هشدار میدهد کسی که در خانه شیشه ای زندگی میکند ، به خانه دیگری سنگ نمی اندازد .
حرامزادگان ، حرامیان ، ترستان را به زبان نیاورید که مادرهایتان ، رازهای نگفته بسیار دارند .
دسامبر 30, 2009

سخنران تجمع حکومتی ، معترضان را بزغاله و گوساله خواند

توسط sight

آیا رواست که ساکت بنشنیم ؟ فردا ، جوابی سخت خواهند گرفت این بی شرمان .
دسامبر 30, 2009

شعار علنی مرگ بر موسوی در تجمع حکومتی . هشیار و آماده باشیم .

توسط sight

در پخش مستقیم خیمه شب بازی حکومتی ، شعار علنی مرگ داده میشود . هشیار و آماده باشیم . حرامیان باید بفهمند هزینه هر عملی بر علیه رهبران جنبش سبز ، بسیار بالا است .
دسامبر 30, 2009

همراه شو عزیز – پنج شنبه ساعت 15 – ادای احترام به شهدا و ایستادگی بر خواسته ها

توسط sight

هر روز وقیحتر میشوند این حرامیان حکومت . زدند و کشتند و بردند و بعد میگویند ما خشونت کرده ایم . آری عظمت حضور ما شما را به ترس انداخته است و این ترس را در فرهنگ ادبیات خود ، نام خشونت میدهید .
حضور پنجشنبه ما ، اراده یک ملت را بار دیگر به رختان خواهد کشید . ببینید و از ترس بمیرید .
دسامبر 29, 2009

آیا در تجمع فردای یزیدیان ، زینبی فریاد حق خواهی سر میدهد ؟

توسط sight

نیلوفر آبی ، با همه زیبایی و لطافتش ، در دل مرداب رشد میکند .
آیا هنوز ته مانده شرفی مانده است ؟ آیا میتوان صحنه های عاشورا را دید و دم بر نیاورد ؟ آیا در بین جمع این حرامیان حکومت ، کسی پیدا میشود که شرف خود را ثابت کتد و تجمعی سراسر نیرنگ و فریب و ریا را به فریادی از حق فرو ریزد ؟
آیا هنوز هستند کسانی که نام همت و باکری را زنده نگاه دارند و با وجدان خود ، بگویند آنچه در دل دارند ؟
تو زینب باش عزیز معتقد . با اعتقاد تو هم رای نیستم اما ایمان دارم که شرف ، در هر جایی یافته خواهد شد .
دسامبر 25, 2009

امشب رساترین الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور عمرم را خواهم گفت . دوستان دلیلش را میدانند .

توسط sight

چه شبی است امشب . چه روزی بشود فردا و پس فردا و روزهای بعدش . آزادی آی آزادی ، خنکای نسیمت را بر پهنای صورتم احساس میکنم . خیس است ؟ گریه کرده ام ؟ مباد . خاک توی چشمم رفته . باور کن .
دسامبر 24, 2009

تنها راه باور پذیری کارناوال محرم : سید علی وسط میدان امام حسین ، عربی برقصه !

توسط sight

اگر چنین شود من مطمئن میشوم که این دسیسه سبزهاست و آنرا باور میکنم . بشتاب عزیز .