دكتر رهنورد در مصاحبه تعيين كننده اى با فرشته قاضى، اتحاد را به جنبش باز گرداند

توسط sight

بسيار زيبا گفته است. هرآنچه را باعث دلسردي بخشي از جنبش شده بود را به درستي و صراحت بررسي كرده است و در مصاحبه اي بدون تعارف همه چيز را گفته . از نداشتن سخنگو در خارج از كشور تا نظر مستقيم در خصوص دكتر مهاجراني و سايت جرس. از وفاق عمومي بر خواسته هايي مشترك تا پذيرش مستقيم دين باوران و ساير اقشار جامعه در بدنه جنبش سبز. آفرين بر زهرا رهنورد. در ادامه مصاحبه بسيار عالي او را با فرشته قاضي در سايت روز بخوانيم:

 

در حالیکه بحث لزوم انتقاد یا عدم انتقاد از جنبش سبز و میرحسین موسوی، بالا گرفته است زهرا رهنورد در مصاحبه با «روز» می گوید: «کسی که از او انتقاد نشود می پوسد و مثل مرداب خواهد بود و ما از همه انتقاداتی که از سر دوستی و علاقه به جنبش مطرح می شود استقبال می کنیم.» 

با زهرا رهنورد در حالی مصاحبه کرده ایم که از آغاز شکل گیری جنبش سبز، با وجودی که موسوی و کروبی، دو کاندیدای معترض به تقلب در انتخابات، از «تکثرگرایی» جنبش سبز سخن گفته و به کرات تاکید کرده اند در این جنبش همه مخالفان وضع موجود نقش و حضور دارند، در خارج از کشور برخی چهره ها و گروه بندی های سیاسی، تفاسیری از جنبش سبز و همراهان آن داده اند که بسیار بحث انگیز بوده است.اما رهنوردبا تاکید بر اینکه «تکثر و چند صدایی از خصوصیات جنبش سبز است» می گوید:» همه کسانی که به تغییر و تحول به سوی آزادی، دموکراسی، انتخابات آزاد، عدم دخالت نظام و حکومت در زندگی شخصی مردم اعتقاد دارند، سبز هستند.» 

مصاحبه «روز» با زهرا رهنورد، نویسنده، هنرمند و استاد دانشگاه را در ذیل بخوانید. 

پیشتر آقای موسوی در مصاحبه با سایت کلمه اعلام کرده بودند هیچ سخنگویی در خارج از کشور ندارند؛ مدتی از آن مصاحبه گذشته و این بار من میخواهم از شما بپرسم که آیا آقای موسوی نماینده یا سخنگویی در خارج از کشور دارند یا نه؟ 

آقای موسوی بارها این نکته را اعلام کرده و قطعا هیچ نماینده و سخنگویی در خارج از کشور ندارد. 

اخیرا برخی چهره ها و سایت های سیاسی، به خط کشی میان سبزها پرداخته اند؛ خط کشی هایی که اعتراضات زیادی هم به دنبال داشته است. آیا این خط کشی ها به نمایندگی از سوی آقای موسوی یا جنبش سبز اعلام می شود و نظرات آقای موسوی است؟  

هرفردی، براساس آنچه که در بیانیه های آقای موسوی ذکر شده، یک رسانه است، اما «هر فردی یک رسانه است» به این معنا نیست که نماینده آقای موسوی یا جنبش سبز باشد. نظرات آقای موسوی در بیانیه های ایشان به صراحت اعلام شده است. 

 به طور مشخص می پرسم: آقای مهاجرانی در سخنانی به این نوع خط کشی پرداخت که جنجالها و اعتراضات بسیاری هم به دنبال داشت؛ سپس سایت جرس، مطلبی منتشر کرد که براساس آن، دایره جنبش سبز را بسیارمحدودترکرد به طوریکه مدعی شد «هر کس که مخالفت کرد، لزوما در چارچوب جنبش سبز نمی گنجد و هر کس که برای بیان شعار و عقیده خود به خیابان آمد و هزینه داد، در زمره جنبش سبز نیست» و…. نظر شما چیست؟ آیا با این خط کشی ها موافق اید؟ 

ما تعابیر خود را به کار می بریم، آنها هم تعابیر خودشان را می گویند و طرح نظرات مختلف، چالش مفید و سازنده ای را ایجاد میکند. یعنی هر کسی نظر خودش را می گوید و طرح آن هم اشکالی ندارد. ما به جامعه تک صدایی عادت کرده ایم اما باید بدانیم که یک دست بی صدا است و همه باید نظرات خود را بگویند؛ همین تکثر و چند صدایی از خصوصیات جنبش سبز است و لزوما ما با همه نظرات موافق نیستیم. 

خانم رهنورد از دیدشما سبزها چه کسانی هستند و جنبش سبز شامل چه طیف هایی است؟ 

جنبش سبز یک جنبش تکثر گرا است و همه کسانی که به تغییر و تحول به سوی آزادی، دموکراسی، انتخابات آزاد، عدم دخالت نظام و حکومت در زندگی شخصی مردم اعتقاد دارند، سبز هستند. این بدان معنا نیست که سبزها دارای یک ایدئولوژی و تفکر و عقیده باشند بلکه من به عنوان کسی که تئوری پردازی جزو کارهای اصلی ام است، معتقدم تمام کسانی که در جنبش سبز هستند روی وجه توافق هایشان است و این توافق ها فرصتی است که همه ما را با همه اختلافات سلیقه ای و عقیده ای که داریم، دور هم جمع کرده و تفاوت هایمان هم سر جای خودش است. به طور مثال در همین جنبش سبز، ممکن است یک کسی خیلی مذهبی باشد و کس دیگری نباشد و کسان دیگری در درجات متفاوت از علایق و عقاید مذهبی باشند؛ تفاوت هایمان سر جای خودش است اما سر چیزهایی که توافق داریم با هم هستیم. میخواهم بگویم ما در جنبش سبز با وجود همه تفاوت هایمان، روی توافق هایی که بر جریان تحول داریم در کنار هم هستیم. 

این توافق هایی که می گویید مشخصا بر چه مبنایی است؟ 

این توافق ها بر مبنای تغییر و تحول است. اما یکی از این توافق ها، قانون اساسی است که ما معتقدیم باید تمام اصول مغفول مانده آن اجرا شود. 

اما بخشی از سبزها به همین قانون اساسی نیز اعتراض دارند. آیا می توانیم بگوییم آنها سبز نیستند؟ 

ما حول محور قانون اساسی دور هم جمع شده ایم و نکته توافق ما همین است، اما این بدان معنا نیست که قانون اساسی وحی منزل است و نمی توان تغییری داد. هیچ یک از قانون اساسی ها در هیچ جای جهان وحی منزل نیستند و هر ده یا دوازده سال یکبار مورد بازنگری قرار می گیرند. متاسفانه قانون اساسی تبدیل به اجسادی می شوند که حکومت ها روی آنها هم پا می گذارند. در حقیقت ما می گوییم الان توافق همه ما اجرای بدون تنازل و صحیح همه اصل های قانون اساسی است اما وقتی به موفقیت و پیروزی دست یافتیم می توان روی آن بحث کرد و مورد بررسی و بازنگری قرار داد. باز تاکید میکنم قانون اساسی وحی منزل نیست بلکه ما را از کورمال کورمال راه رفتن و آنارشیسم محفوظ میدارد. اجرای بدون شرط تمام اصول قانون اساسی، اصول و جنبه های مغفول مانده آن به سمت دموکراسی، آزادی، حق بیان، رفع تبعیض و روش های قیم مآبانه درباره زنان، آزادی مطبوعات، انتخابات آزاد و بدون تقلب و غیر فرمایشی و آزادی تجمعات،  پروسه آزادیخواهی مدنی ما است. 

اظهارنظر برخی ها درباره جنبش، تقسیم بندی خودی و غیر خودی را در ذهن تداعی میکند.اما در صحبت هایی که با شما داشته ام بارها گفته اید در جنبش سبز خودی و غیر خودی نداریم. اما سئوال من این است که آیا شما در این جنبش خط قرمزی هم دارید؟ چه کسانی از نظر شما نمی توانند جزو جنبش سبز محسوب شوند؟منافقین (سازمان مجاهدین خلق)  عملا نمی توانند و جزو جنبش سبز نیستند. این گروه مرده سیاسی که حکومت در صدد زنده کردن آنها برآمد، اکنون ادعاهای خنده داری مطرح میکند.اما جنبش سبز، با این گروه مرده، حد و دیواری دارد و همه مااز جمله خود من، آقای موسوی، آقای خاتمی و آقای کروبی و  هویت های درون جنبش سبز، منافقین را جزو جنبش سبز نمی دانیم. متاسفانه حاکمیت یا با مقصود یا به اشتباه این گروه مرده را زنده کرد که من فکر میکنم با مقصود بوده و خواسته به خیال خود رقیبی برای جنبش سبز ایجاد کند که همین نیز خیلی خنده دار است. چون جنبش سبز، جنبشی مردمی، زنده و پویاست و این حد دیوار قرمز را با آنها دارد. اما باقی، با هر روح و فکری که هستند بر سر توافق هایی که ذکر کردم در صورت تمایل، جزو جنبش سبز هستند و انشاالله پیروزی هم با جنبش سبز است. خانم رهنورد این روزها بحث انتقاد یا عدم انتقاد از جنبش سبز و بخصوص آقای موسوی بسیار مطرح می شود. برخی معتقدند نقد در شرایط فعلی منجر به تضعیف جنبش می شود و برخی دیگر می گویند مخالفان جنبش از این قضیه سواستفاده میکنند. نظر شما در این زمینه چیست؟

اصولا انتقاد خوب و سازنده است و ما استقبال می کنیم. خود من معتقدم کسی که از او انتقاد نشود می پوسد و مثل مرداب خواهد بود؛پس ما از همه انتقاداتی که از سر دوستی و علاقه به جنبش مطرح می شود استقبال می کنیم؛ اگر هم از روی دشمنی، نقدی شکل گیرد که در مرور زمان ثابت خواهد شد. در عین حال باید بگویم آقای موسوی را تنها در نظر نگیرید، جمعی هستند متشکل از آقای خاتمی و آقای کروبی و آقای موسوی و افراد صاحب نظری که من هم در کنار آنها هستم. هیچ کدام هم ادعای رهبری ندارند و از نقد استقبال می کنیم و معتقدیم باعث شکوفایی جنبش و سازندگی می شود اما اینکه حاکمیت توتالیتر فعلی ممکن است از این نقدها خیلی خوشحال شود و فکر کند جنبش تضعیف می شود، اهمیتی ندارد. من معتقدم که نقد باعث پیشرفت و رشد جنبش می شود. خود من به عنوان یک هنرمند همیشه از دوستانم میخواهم کارهای مرا نقد کنند و معتقدم این نقد ها است که باعث پیشرفت می شود. 

گفتید آقایان موسوی، کروبی و خاتمی، ادعای رهبری جنبش را ندارند. اما ما بارها در شعارهای مردمی شنیده و دیده ایم که حداقل آقای موسوی و آقای کروبی را به عنوان رهبر جنبش مورد خطاب قرار میدهند. 

اما خود آقای موسوی و آقای کروبی همیشه می گویند در کنار جنبش و در کنار مردم هستند. 

دراین صورت لطفا بگویید رهبری جنبش سبز با چه کسی است؟ 

مهم ترین رهبر همه ما در شرایط فعلی قانون اساسی است اگر مورد توافق همه قرار بگیرد می توانیم با اتکا به آن جلو برویم و بگوییم که تصویری که همه دور آن جمع بشویم را داریم. 

همین بحث رهبری جنبش یکی از بحث هایی است که به شدت نسبت بدان انتقاد وجود دارد؛عده ای آقای موسوی را رهبر جنبش میداننددر حالیکه آقای موسوی خود را نه رهبر که در کنار مردم میداند. عده ای هم می گویند جنبش رهبر ندارد و این نشانگر ضعف آن است و….. 

ما حول قانون اساسی جمع می شویم و می گوییم همه در کنار هم و در کنار مردم هستیم. این بدان معناست که همه جریان های جنبش سبز، خود را در فشار اجبار از بالا نبینند. سیستم مدیریت های جدید هم، مدیریت های فرآیندی است و در یک مسیری تعریف می شود و مدیریت هرمی نیست. البته ما به مدیریت هرمی عادت کرده ایم در حالیکه مدیریت فرآیندی و نگرش زمان بند بسیار کارساز است. من و آقای موسوی بارها گفته ایم که در کنار جنبش هستیم و ادعای رهبری و پیشوایی را درست نمی دانیم چون این ادعا یعنی اینکه همه مثل من و ما بیندیشید. 

به عنوان آخرین سئوال میخواهم سوالی متفاوت بپرسم. اخیرا بحث سنگسار یک زن در تبریز مطرح بود و اکنون 3 مرد و یازده زن در خطر سنگسار قرار دارند. شما پیشتر درباره اعدام تا حدودی نظر خود را اعلام کرده اید؛ میخواهم در این زمینه نیز نظر شما را بدانم که اخیرا آقای محمد جواد لاریجانی از آن به عنوان حکمی شرعی یاد کرده است. 

من روی حقوق زنان و رفع تبعیض و حذف روش قیم مآبانه ای که درباره زنان است مصر هستم. هیچ کجای قرآن مجید، بحث سنگسار را ندیده ام و معتقدم که این بحث در قرآن مجید وجود ندارد و در مطالعات خودم در قرآن جز رافت و شفقت نسبت به انسان ها ندیده ام. من به شدت برتبعیض و قوانین قیم مآبانه ای که در مورد زنان وجود دارد انتقاد دارم و روح این قوانین را اسلامی نمیدانم و معتقدم باید اصلاح شوند و هرگز هم در این مسیر کوتاه نمی آیم و شخصا خود را برای چوبه دار آماده کرده ام. 

Advertisements

13 دیدگاه to “دكتر رهنورد در مصاحبه تعيين كننده اى با فرشته قاضى، اتحاد را به جنبش باز گرداند”

 1. پیشنهاد

  یک شبکه ماهواره ای که فقط فیلم – عکسها -آهنگ های اعتراض های مردم ایران را در یک سال گذشته را پخش کند بدون نیاز به داشتن مجری و چارت برنامه ای و همچنین وابستگی به حزب خاصی می تواند مخاطبان زیادی را جذب کند و یک شبه ره صد ساله برود . مهمتر از همه این ها در بین کلیپ هابه نمایش تبلیغات تجاری بپردازد و علاوه بر سود ده بودن بسیار تاثیر گذار باشد.

  فقط باید روی فرکانس مشترک با شبکه های معروف باشد تا در صورت ارسال پارازیت آنها نیز مختل شوند و کار برای ج.ا سخت تر شود

 2. با توجه بر بکار گیری این کلمه منافق در مورد مجاهدین که به هر حال عضوی از خانواده ایران هستند نشان دادید که در تمام جرم و جنایت هایی که این رژیم بر سر این بخش از مردم ایران آورده شریک هستید و دستتان در خون این افراد آغشته است .هیچ کس در ایران آزاد و دموکراتیک بدون حق نیست.شما از رو شدن دست خودتان در جنایتهای دهه ۶۰ واهمه دارید ولی مردم ایران بخشنده هستند و شمارا در دادگاهها خواهند بخشید به خودتان ترس راه ندهید و بنابر این جرم خودتان را با بکار بردن این کلمه که شقاوت پیشگانی مثل خمینی برای قتلعام کردن آنها بکار بردند را سنگین تر نکنین . اگر آنهاهم اشتباه کرده باشند این دادگاه مردم و قضاوت مردم است که گناهکار یا بیگناهی آنها را مورد قضاوت ضرار خواهد داد . بگذاریم زمان قضاوت خواهد کرد خانم عزیز . آنها مطمئنن اشتیاهات وحشتناکی کرده اند اما نه به اندازه شما و آقای موسوی که دهسال عاملمستقیم کشتار و شکنجه و اعدام و جنگ خانمانسوز و سیاست خارجی ذلتبار و باعث حقارت و خفت ایرانیان در جهان شدید. البته که برای رهبری مردم ایران خیلی کوچک و حقیریدو هنوز به قول معروف شب دراز است.

  • مجاهدین خلق بهتر هست که اول بابت کشتار هموطنانشون محاکمه و مجازات بشن.نکنه فکر کردیم مردم فراموش کردن؟؟این مرثیه سرایی رو برای کودکانی بکنید که از هیچ چیز خبر ندارن

  • اولا که جنگ 8 سال بود نه 10 سال. دوما مگه موسوی جنگ رو شروع کرد حات خوبه؟ یا اینکه اون موقع توی کردستان داشتی بچه های مردم و میبریدی؟

 3. تشکر فراوان از خانم قاضی که مثل همیشه مصاحبه های بی نظیر ارایه میدهند و درود بر دکتر زهرا رهنورد

 4. این کارتون واقعا چندش آوره که برای کسب اعتبار بیشتر اخباری رو که موضوع داغش درست میشه در وبلاگتون کپی پیست میکنید و دوباره لینک میکنید…باید کاربران به شما منفی نقض کپی رایت بدهند.

 5. متاسفسم که خانم زهرا رهنورد هنوز مفهوم آنارشیسم را نمیدانند.وآنرا مثل همه دولت ها به مفهوم هرج و مرج طلب به کار برده اند.واقعا استاد فلسفه بافی هستند.

 6. متاسفم که خانم زهرا رهنورد هنوز مفهوم آنارشیسم را نمیدانند.وآنرا مثل همه دولت ها به مفهوم هرج و مرج طلب به کار برده اند.واقعا استاد فلسفه بافی هستند.

 7. خانم رهنورد چرا در دوران قتلهای زنجیره ای همراه با شوهرشان سکوت کردند . اگر واقعا مخالف عملکرد حکومت بودند.آقای کروبی نیز باید درمورد عملکردشان در دوره ی سر پرستی بنیادشهید توضیح دهند.
  آن زمان که مجروحین و ناقص شدگان دوره ی جنگ را دسته دسته بقم میفرستادند تا درخانه های مخصوص با زنانی که برایشان آماده کرده بودند. سکس داشته باشند.
  این سیستم از ابتدا سراپا فاسد بود و خاتمی میوسوی رهنورد و همه ی اصولگرایان بسیجی ها لباس شخصی ها و دیگر جنایتکاران که به کشتار و شکنجه و تجاوز که از سیاستهای این حکومت ضد ازادی و مردمی است همه از اصلاح طلب و اصولگرا مقصرند.
  مردم ایران انان را مقصر تمام بدبختی هاشان میدانند.
  تنها خدمت خمینی به مردم ایران شناساندن ماهیت اسلام وآخوند بود که خوشبختانه پس از سقوط ای سیستم. برای همیشه فاتحه ی آخوند واسلام خوانده شد.
  الحمداله.

 8. خانم زهرا نورد زرنگي مغلته ميکنه
  دوستان سبز دوباره هيجان زده ميشن
  ميگه قانون اساسي رهبر ما هس
  خوب قانون اساسي که درش
  سنگسار ازداوج کودک تعبيض نژادي جنسي
  مذهبي هس
  رهبر انسان سکلاور بشه
  دو خانم زهرانورد جاي علل معلول
  عوض ميکنه
  مجاهدين علل هستن معلول
  نيستن وکساني محاکمه و مجازات
  بايد بشن سران اين حکومت هستن

 9. آقای باقر رئیسی

  لطفا سعی‌ نکنید خودتان را پشت شعارهای دهان پر کن مخفی‌ کنید. اینکار برای گروه شما در سال‌های دهه ۶۰ و در بین جوانان و نو جوانان ساده و معصوم جواب داد که دسته دسته به اردوگاه‌های مرگ خمینی جلاد فرستادینشان و رهبرانتان در عراق بر ضد همین ملت به دسیسه مشغول شدند.

  من با تعبیر خانم دکتر رهنورد کاملا موافقم، ایشان اسمی از چریک‌های فدایی خلق یا دیگر گروه‌ها به میان نیاوردند ولی‌ حساب خیانت‌های گروه شما از همه جداست و این گروه از نظر من همانقدر منفور است که لباس شخصی‌ ها.

 10. این براستی منافقین، بزرگترین جرمشون همون همدستی با خمینی و سرنگونی پادشاهی ایران است که تا کنون باعث 30 سال بدبختی و مصیبت و بدنامی برای کشور ما شده که به هیچ وجه قابل بخشش نیست. بعد هم که دیدن خمینی تو بازی راهشون نداد با صدام همدست شدند!

 11. درقسمت آخر صحبتهای خانم دکتر رهنورد مطلبی است که من و خیلی ها مانند من مشگل داریم و آن اینکه فرمودید قرآن مجید را مطالعه فرمودید و جز رآفت و شفقت نسبت به انسانها ندیده اید با این حرف شما من مشگل دارم، من هم مثل شما قرآن را خوانده ام در قرآن دو نوع آیه هست آیه های مکی و آیه های مدنی ، آیه های مکی در سیزده سالی که حضرت پبغمبر در مکه است و طرفدار زیاد ندارد صادر شده همه از رآفت و شفقت صحبت دارد در مکه اهالی مکه میخواهند پیغمبر را بکشند و ایشان شبانه به مدینه تشریف میبرند ولی وقتی در مدینه حضرت پیغمبر بقدرت میرسند در آیه ها از رآفت و شفقت خبری نیست و خیلی از آیه ها که در مدینه صادر میشود با قتلو ( بکشید ) شروع میشود برای روشن شدن مطلب و اثبات عرایضم چند تا آیه از آیه های مکی و چند تا آیه از آیه های مدنی را در زیر بیان میکنم و از هموطنان عزیز نیز میخواهم با خواندن کتاب قرآن در این مورد به من یاری دهند .
  سوره عنکبوت آیه ١٤٦ میگوید : و شما مسلمانان با یهود و نصاری و مجوس که اهل کتابند جز به نیکو ترین طریق بحث و مجادله مکنید مگر با ستمکاران از آنها و به اهل کتاب بگویید که ما به قرآن که بر ما نازل شده و کتب آسمانی شما به همه ایمان آورده ایم و خدای ما و شما یکی است و ما تسلیم و مطیع فرمان اوییم . سوره مکی

  سوره کافرون ار آیه یک تا شش : بگو ای کافران مشرک من آن را که شما میپرستید هر گز نمیپرستم و شما هم آن خدائی که من پرستش میکنم پرستش نمیکنید نه من خدای شما را اطاعت میکنم و نه شما معبود مرا اطاعت خواهید کرد پس دین شما برای شما و دین من برای من . سوره مکی

  سوره نحل آیه ٣٥ : پس در اینصورت برای رسولان ما جز تبلیغ رسالت و اتمام حجت تکلیفی نیست. سوره مکی

  حالا ملاحظه فرمایید سوره و آیه های مدنی
  سوره محمد آیه ٤ : شما مؤمنان چون با کافران روبرو شوید باید آنها را گردن زنید تا آنگاه که از خونریزی بسیار دشمن را از پا در آورید …… آیه و سوره مدنی

  سوره توبه آیه ٢٩ : قتلو …..‌ بکشید کسانی را که به خدا و روز باز پسین ایمان نمیآورند و آنچه را که خدا و رسولش حرام کرده حرام نمیدانند و به دین حق نمیگروند … مدنی

  سوره توبه آیه ٥ : پس از آنکه ماههای حرام در گذشت آنگاه مشرکان را هر جا به قتل برسانید … مدنی

  سوره آل عمران آیه ٨٥ : هرکس غیر از اسلام دینی اختیار کند هر گز از وی پذیرفته نیست و او در آخرت از زیانکاران است مدنی

  علاوه بر اینها در چند جای قرآن آمده که این قرآن برای عربها نازل شده نه برای کسان دیگر بطور نمونه

  سوره ابراهیم آیه ٤ : و ما هیچ رسولی در میان قومی نفرستادیم مگر به زبان آن قوم تا بر آنها ( معارف و احکام الهی را ) بیان کند ….

  سوره شعرا آیه ١٩٨ و ١٩٩ : و اگر ما این کتاب عربی را بر بعضی مردم عجم نازل میکردیم و رسول به زبان تازی بر پارسیان قراعت میکرد آنان ایمان نمیآوردند

  خانم دکتر رهنورد به نظر من امکان ندارد کسی قرآن را خوانده باشدو مسلمان هم باشد و دروغ نگوید این امکان وجود ندارد.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: