Archive for اوت, 2010

اوت 31, 2010

اميدوارم فلسطينيان هيچگاه به ظلمى كه بر مردم ايران ميرود گرفتار نشوند

توسط sight

ايرانيان در زير سيطره حكومت اسلامى، متحمل مظالمي ميشوند كه بر گرگ بيابان روا نباشد. اعدامهاي بدون محاكمه، بازداشتهاي غير قانوني، شكنجه و تجاوز، فشار بر خانواده زندانيان و بند و زنداني به وسعت خاك ايران زمين.

اينها تنها نمونه اي ازظلم حاكميت جائر بر مال و جان و حقوق شهروندي ملت فهيم و شريف ايران است.

به نام دين و با استعانت از زور و پول و منابع ملي، اين قوم قاصب بر ما چنان روا ميكنند كه فلسطين و ملتش بايد به حال ما زار بگريند و يا در حمايت و همراهي با ايران، بپا خيزند.

اوت 31, 2010

حصر خانگى مهدى كروبى، پيامى روشن دارد: آنها از روز ايـــران(قدس) مى هراسند

توسط sight

اينكه سگان را ول كرده اند و سنگها را بسته اند، اينكه از دور و نزديك صداي تحريم روز ايران ميايد و از خمودگي جنبش سخن ميرانند، اينكه شعارهاى روز ايران ( قدس) را تحريف ميكنند و ديگرگون جلوه ميدهند و از ساختار شكني سخن ميرانند و اينكه شيخ شجاع را كه حضور خود را در 12 شهريور اعلام زود هنگام كرده است در خانه مورد حصر خانگي قرار ميدهند، همه و همه از يك واقعيت روشن پرده بر ميدارد:

بسياري از دوستان و دشمنان، از اين روز مي هراسند. از اينكه در روز به ظاهر ظلم ستيزي حكومت ساخته، مردمي آزاد انديش از ظلم حكومت اسلامي در خانه سخن گويند ميترسند و از رسيدن پيام روشن مردم ايران به جهان بيم دارند. پيامي كه به صراحت از دموكراسي خواهي براي ايران و صلح طلبي براي جهان خبر ميدهد.

با همراهي خود و با فرياد نام بلند ايـــــــــــــــران، جهان را به چالش بطلبيم. اينجا سرزمين دليران است. سرزمين آزاديخواهان و برابري طلبان . سرزمين فرهنگ غني ملتي فهيم و سياه انديشي حكومتي ديني و جائر. همراهي ما، درد مشترك را از خانه دور خواهد كرد. همراه شو عزيز.

اوت 29, 2010

راه قدس از هفت تير ميگذرد

توسط sight

اين يك اعلام برنامه نيست . شخصا و به اتفاق خانواده جمعه دوازدهم شهريور، ساعت ده صبح، ميدان هفت تير تهران به سمت انقلاب حركت خواهيم كرد. ميخواهيم نام بلند ايــــــــــــران را در فضاي شهرمان فرياد كنيم. در روزي كه به نام عربي قدس شهره شده است. در روزي كه سال پيش ديديم كه ميشود فرياد ايـــــــــــران زد و جهاني را به ظلم حاكمان جائر و مدعيان مظلوميت مسلمانان جهان آشنا كرد. روز ايران، روزي است كه جهان، سياست داخلي و خارجي جنبش سبز را درك كند:

دموكراسى براى ايران، صلح براى جهان

عكس از روز قدس هزار و سيصد و هشتاد و هشت – بلوار كريمخان؛ تهران

اوت 28, 2010

دوازده شهريور، روز ايــران – ما نسل ققنوسيم كه از خاكستر خود ميگشايد پر

توسط sight

نه خسته ايم و نه اين موج را سر باز ايستادن است. هزاران بار ما را سوخت، حريق حادثه تا مرز خاكستر؛؛ ولي ما نسل ققنوسيم، كه از خاكستر خود ميگشايد پر.

نسل ققنوس به هوش باشد كه روز ايران است دوازدهم شهريور. روز به پا خواستن و مطالبه كردن. روزي كه به جهان خواهيم فهماند شعور يك ملت را در غالب يك شعار:

دموكراسي براي ايران، صلح براي جهان. همراه شو عزيز.

اوت 27, 2010

خواستيم به يادبود خاوران برويم، كتك خورديم

توسط sight

داغي بر دلمان است از سال شصت و هفت. خواستيم به خاكبوس برويم، رماندنمان. راه كج كرديم و از فرعي رفتيم. به مقصد نرسيده باز رماندنمان. پياده شديم و قدم زنان به سوي زيرخاكي با ارزشمان راه افتاديم. مسير تغيير كرده است. گويي اصلا خاكي نبوده و گويي اصلا گنجينه اي در آن پنهان نيست. زير خاكي شده اند و گذر ايام، غبار تاريخ بر دلمان نشانده است. با خانواده در گذر غريبانه خود به دنبال خاوران خودمان ميگشتيم و گويي گم شده بوديم در شهر بيرحم. ناگهان از پيچي كه ميگذشتيم در برابرمان گروهي ديديم از سركوبگران و سگان ولايت.

تا به خودمان بياييم، صد متري در حال دويدن بوديم و در آن بين، مفصل فحش خورديم و چند باتومي هم نصيب ما شد كه به حمايت زنان و كودكان چند قدمي عقب تر مي دويديم.

حتي از ما نپرسيدند اينجا چه ميكنيد. حتي از ما نپرسيدند به چه كار آمده ايد در اين گذر.

مي دويدم و در دل ميگفتم:

بكشي يا نكشي، ميكشننت. اينجا بازارچه آب منگلي هاست.

اوت 26, 2010

تنها يك هفته مانده است تا روز ايران ( قدس) ؛ روزى كه بايد جهان را به چالش بكشيم

توسط sight

ايرانيان خواستار جنگ نيستند . ايرانيان مخاف تروريسم اند . ايرانيان مخالف ظلم و ستم و نابرابري هاي مليتي، قومي، نژادي و آييني هستند. ايرانيان فرزندان كوروش كبيرند كه بيست و پنج قرن پيش منشور حقوق بشر را تدوين كرد.

حكومت ايران خواستار جنگ است. حكومت ايران مدافع و حامي تروريسم در سطح جهان است. حكومت ايران، ظالم، ستمگر و عامل دعواهاي قومي ، مليتي ، نژادي و آييني است. حكومت ايران زاده ملايان كژانديشي است كه روح فاشيسم و تماميت خواهي ديني را در هزاره سوم تمدن بشري زنده نگاه داشته است.

اينهمه را ميخواهيم در دواردهم شهريور با فرياد كردن يك نام بلند، به جهان بفهمانيم. ايـــــــــــــــــــــــــــران.

ما ملت ايران هستيم . تحت ظلم مدعيان اسلام و دين و شريعت و طريقت.

ما ملت ايرانيم و ميخواهيم به دنيا بفهمانيم خواسته ساده و روشن خود را:

» دموكراسي براي ايران، صلح براي جهان»

اوت 24, 2010

نماز و روزه هايتان قبول حق. اين خبر را هم به عنوان دسر ميل بفرماييد

توسط sight

قتل یک زندانی در زندان مرکزی ارومیه و خودسوزی مادر وی

خبرگزاري هرانا خبر داد:  روز یکشنبه مورخ سی و یکم مردادماه، یکی از زندانیان عادی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، در سلول انفرادی و زیر شکجه جان خود را از دست داد. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، «بهمن مسعودی» به علت اصابت باتوم به سر توسط یکی از ماموران زندان به نام «خانزاده» به قتل رسیده است. پس از اینکه خبر قتل بهمن مسعودی به خانواده ی وی رسید، صبح روز گذشته اول شهریور ماه، مادر این زندانی با حضور در مقابل درب اصلی زندان مرکزی ارومیه پس از ریختن بنزین به روی خود، اقدام به خودسوزی کرد. این مادر داغ دیده که با این اقدام خود تاثر حاضران را برانگیخته بود، تا قبل از رسیدن آمبولانس در مقابل دیدگان افراد حاضر در شعله های آتش می سوخت. گفتنی است تا لحظه ی تنظیم خبر از وضعیت جسمانی مادر آقای مسعودی و شدت جراحات وارده اطلاعی در دست نیست.

اوت 24, 2010

با توجه به اينكه ما مخالف اعدام هستيم، بى زحمت خودتون سعيد مرتضوى را دار بزنيد

توسط sight

از آنجاييكه ما ملت متمدني هستيم و با اعدام هم به طور كاملا جدي و خيلي هم افراطي و خيلي هم بدون استثنا مخالفيم، از نظام مقدس جمهوري اسلامي كه نافش را با اعدام بريده اند درخواست مي نماييم تا پيش از ور افتادن، يك تعدادي از اين جانيان را كه بنا به مصلحت نظام به مهره سوخته بدل شده اند را اعدام و دل خلقي را شاد كنند. البته ما مخالف اعدام هستيم اما به عنوان يك وبلاگ نويس قول ميدهم در اين مورد چشمها را ببندم و حتي قند هم در دلم آب شود.

اوت 23, 2010

آقاى نوريزاد، ميخواهى آن الدنگ را ببينى كه چه بشود؟

توسط sight

محمد نوريزاد نوشته است ميخواهد خودش و سران فتنه بدون سلاح بروند خدمت آقا بنشينند گپي بزنند.

آقاي نوريزاد، گندم خورده ايد كه از بهشت بيرونتان كنند حالا ميخواهيد به آن مردك مفنگي كه از دهانش خون جوانان وطن ميچكد نشست داشته باشيد؟ حتي اگر بخواهيد در آن نشست تفي بر صورت آن ضحاك بيندازيد، حتي اگر بخواهيد در آن نشست از بديها و كژيهاي دستگاه حاكمه بگوييد، حتي اگر بخواهيد در آن نشست اخمتان را در هم بكشيد و خيره در چشمان قاتل ملت ايران چشم بدوزيد، بدانيد كه ملت شما را نخواهد بخشيد.

شايد كنايه اي بوده است اين درخواست ديدار به دگم انديشي و خشك مغزي سيد علي كه حتي رويه خميني را هم در پاسخ به مجاهدين پيش نميگيرد اما جناب نوريزاد، اشتباه نفرماييد. اين الدنگ، چون قافيه برايش تنگ آيد ، تن به هر نشست و برخواستي خواهد داد و آنزمان است كه اول ايراد است به هر مذاكره اي با ضحاك.

ضحاك، نه ديدار دارد و نه توصيه و نه بازگشت. ضحاك نا آگاه بر مسايل كشور نيست. او خود آمر و عامل همه جنايات است پس نيانديشيد كه ميخواهيد او را ارشاد كنيد و زنهار دهيد.

اوت 22, 2010

پيشرفت صنايع جنگى و اتمى؟ قيمت يك آمپول پنج سى سى شيمى درمانى معادل 40 بشكه نفت خام

توسط sight

آنچه در ايران تحت سيطره حكومت اسلامي پيش ميرود، علم نيست. جنگ افزار است براي جنگ افروزي.

اينكه سر و صداي حكومت اسلامي براي هوا كردن موشك و بمب افكن بدون سرنشين و راه اندازي نيروگاه اتمي، چقدر صحت دارد و چقدر از آن نتيجه نرم افزار كاربردي فتوشاپ و تبليغات رسانه اي است، بحث مفصليست كه پرداختن به آن لازم است اما در حوصله اين مقال نيست. اينجا ميخواهم تنها به يك تجربه عيني بپردازم و آن خريد دارو براي يك بيمار سرطاني است.

شش نوبت شيمي درماني تنها شروع كار است و پس از آن تكرار اين درمان و يا ورود به فاز راديوتراپي و يا مراحل ديگر است. اما در همان مرحله اول، داروخانه هلال احمر، لطف ميكند و دارو را پس از گذراندن صفي طولاني به شما تحويل ميدهد. البته دارو را نميدهد، بلكه قبضي به شما ميدهد كه به صندوق پرداخت نماييد. ناقابل است . تنها دو ميليون و هشتصد هزار تومان. آمپول تنها پنج سي سي حجم دارد، بعلاوه يك سرنگ و سي عدد قرص مكمل. همين.

چهل بشكه نفت خام را استخراج ميكنيم، آنرا سوار كشتي ميكنيم و با سلام و صلوات ميفرستيم به بازارهاي جهاني. خدا عمرشان بدهد، يك آمپول پنج سي سي در مقابل آن ميخريم.

آنچه در ايران تحت سيطره حكومت اسلامي پيش ميرود، علم نيست. جنگ افزار است براي جنگ افروزي.