Archive for نوامبر 11th, 2011

نوامبر 11, 2011

حال من خوب است اما تو باور . . .

توسط sight

خسته تر و غیر روزتر از آنم که کلامی بر روز بنگارم. در پاسخ به آنهمه ایمیل و کامنت و ابراز لطف دوستان که در غیبت یکساله ام رفت، لازم دیدم به محض بازگشت به زندگی، عرض ارادتی کنم شاید تا بعد.
تنها یک کلام کوتاه را وظیفه می دانم به واگویی:
بچه ها چشم انتظار ، امیدوار و هنوز محکمند.