Archive for دسامبر, 2011

دسامبر 30, 2011

روز 12 اسفند، شهر بوی مرده نخواهد داد بلکه عطر زیبای اتحاد را تعریف خواهد نمود

توسط sight

اتحاد در یک کلمه . اتحاد بر یک نخواستن. اتحاد بر یک تحریم همه جانبه.

این خواسته اتفاق خواهد افتاد اگر و تنها اگر تا آنروز دستها را بر هم نگذاریم و همه چیز را ساده و تمام شده ندانیم. باید در گسترش خواست تحریم تلاش کنیم و قشر خاکستری جامعه را از این تصمیم آگاه نماییم. باید این بار نــــــــــــــــــــه بزرگ به حاکمیت را با یک تحریم همه جانبه انتخابات فرمایشی و حکومت ساخته به اثبات رسانیم. در چنان شرایطی، شهر بوی زیبای اتحاد به خود خواهد گرفت . همراه شو عزیز.

Advertisements
دسامبر 30, 2011

به آنان که کاندیدا می شوند: تحریم این انتخابات، اراده یک ملت است.احترام بگذارید.

توسط sight

مگر نه آنکه مجلس را خانه ملت می نامند و مگر نه آنکه نمایندگان مجلس باید با رای و نظر مردم بر صندلی سبز مجلس بنشینند؟ احترام به نظر و خواست ملت آیا لازمه نمایندگی آنان نیست؟ آیا به وضوح نمی بینید که اراده عمومی تحریم انتخابات تشریفاتی و فرمایشی نظام جمهوری اسلامی است؟ آیا حرمت خیزش ملتی را در برابر تقلب آشکار انتخابات 88 نگاه داشتن، اولین شرط باقی ماندن در صفوف ملت نیست؟ آیا تشکیلاتی عمل کردن را می فهمید؟ کدام تشکل از شما حمایت خواهد کرد و کدام تشکل دعوت به حضور خواهد نمود؟

این انتخابات شاید آخرین نمونه از انتخاباتهای فرمایشی در ایران باشد و محکی است برای انسانهایی که اگر آزاده نیستند حداقل به خودشان و به ملت احترام می گذارند.

دسامبر 28, 2011

سیاست B.M.B (بـــــــــــیا مــــــــــــــــنو بــــــــــ . . .) مقام عظمای ولایت و تنگه هرمز  

توسط sight

دشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن حتی نیم نگاهی هم به مقام معظم برتری نمی اندازد و هوس شهوت آلود عظما به تقابل با دشــــــــــــــــــــــــــــــــــمن ، این عجوزه را به خزئبلاتی وا میدارد به عربده کشی و قداره بندی.

بیچاره ایران ما و بی چاره تر ما ایرانیان که اسیر دام این دیوانگان شده ایم در بهره برداری های غلط آنان، در هراس از سایه جنگ و در عدم ثبات و هزار و یک درد دیگر.

دسامبر 28, 2011

بعضی ها داغشو دوست دارند – سید علی روی شیروانی داغ

توسط sight

لب مرز است این انتخابات. از طرفی  تجربه داغ کردن انتخابات و حضور 76 یا 88 مردم، مو را بر اندام این گربه سیخ می کند و از طرف دیگر سردی  قابل انتظار آن دو ایراد اساسی ایجاد می کند. اول آنکه شوی حکومت برای مشروعیت دادن به جمهوریت نظام را ضایع می کند و از طرف دیگر خطر ورود نیروهای به اصطلاح انحرافی و طرفداران و باند احمدی نژاد را در مجلس بالا می برد. سید علی مانده است که داغش را دوست دارد یا سردش را و در مدت باقی مانده شاید یکی از بزرگترین چالش های پیش روی این گربه، راه رفتن بر شمشیری است که هر دو سوی آن باخت است. بد وضعی گیر کرده ای و خود کرده را تدبیر نیست آقا سید علی، آخرین باز مانده دیکتاتورهای ابله.

دسامبر 27, 2011

در مجلس هشتم خر نر بر خر نر بود؛ دیدی چه خبر بود؟

توسط sight

یاد میرزاده عشقی به خیر و حکایت مجلس چهارمش. امروز در روزهای پایانی مجلس هشتم حکومت اسلامی، حکایت همچون حدود یک قرن پیش و البته به قدر صد سال بدتر است. این است مجلس وکیل الدوله ها و پاچه خواران مقام عظمای ولایت. خالی از لطف نیست این چند بیت از میرزاده در پس دعوای امروز مجلس:
این مجلس چارم بخدا ننگ بشر بود ….. دیدی چه خبر بود ؟
هر کار که کردند ضرر روی ضرر بود ….. دیدی چه خبر بود ؟
این مجلس چارم خودمانیم ، ثمر داشت ؟ ….. و الله که ضرر داشت
صد شکر که عمرش چو زمانه بگذر بود ….. دیدی چه خبر بود ؟
دیگر نکند هو نزند جفته مدرس ….. در سالن مجلس
بگذشت دگر مدتی ار محشر خر بود ….. دیدی چه خبر بود ؟
هر دفعه که این قحبه رئیس الوزرا شد ….. دیدی که چه ها شد
ایندوره چه گویم که مضارش چقدر بود ….. دیدی چه خبر بود ؟
از بنده به آقا که الحق که نه مردی ….. زینکار که کردی
ریدی بسر هر چه که عمامه بسر بود ….. دیدی چه خبر بود ؟

دسامبر 26, 2011

باید در فرصت این انتخابات حضوری فعال داشته باشیم-انگیزه تحریم را عمومی نماییم

توسط sight

فرصت پیش رو را نباید از دست داد. فرصتی است برای بحث و جدل و روشنگری قشر خاکستری جامعه. باید چرایی لزوم عدم شرکت در انتخابات را تشریح کنیم. فقط بحث تقلب نیست. باید روشنگرانه با سیستم فاسد حکومتی برخورد کنیم و دلایل منطقی و استوار خود را برای تحریم و لزوم عدم همراهی در انتصابات فاحش حکومت تبیین نماییم. این حرکت را بیشتر در شهرستانها و مناطق محرومتر انجام دهیم چرا که انتخابات و به خصوص انتخابات مجلس در مناطق کوچکتر بیشتر بصورت ایل و طایفه ای است و عده کشی های قومی و محله ای و حتی فامیلی را به همراه دارد. باید در بین توده مردم این بحث را باز نماییم که هر رای ، به نوعی قبول فساد حاکم و ظلم جاری در زمان ما است. این رسالت را دانشجویان فهیم ایران بیش از هر قشری می توانند بر دوش بگیرند چرا که پراکندگی جمعیت دانشجویی در سطح کشور ، بستری عالی از امکان روشنگری را فراهم میاورد. همه ما باید در این برهه بسیار مهم از تاریخ ایران، از فرصت و فضای انتخاباتی رژیم ، به ضرر خودش استفاده نماییم. پیشنهاد های دوستان متفکر می تواند در فضای مجازی طرح، پخته و به اجرا در آید.

دسامبر 25, 2011

عزیزانی که از نسل پیش غرامت می خواهند بدانند فردا از آنان سوال می شود:

توسط sight

شما در برابر بازداشت مجید توکلی ، نماد جنبش دانشجویی چه کردید؟

شما در سیزدهمین سال بازداشت بهروز جاوید تهرانی کجا بودید؟

شما در برابر حبس و شکنجه منصور اسانلو نماد مقاومت کارگری چه عکس العملی نشان دادید؟

شما در برابر قتل حکومتی – اعدام – فرزاد کمانگر چه واکنشی داشتید؟

شما در زمان حبس موسوی و کروبی ، شما در برابر حکم سنگین احمد زید آبادی، شما در برابر . . .

دسامبر 25, 2011

من هم عصر مهندس موسوی هستم و از معاصرین امیرکبیر و دکتر مصدق پوزش می خواهم

توسط sight

همواره با مرور تاریخ به هم عصران امیر کبیر و دکتر مصدق لعن و نفرین می فرستادم که این چه ملتی بوده اند که  بر حمایت از آنانی که در راه ملت خدمات بسیار کردند و به دلیل مقاومت در کنار ملت، به دست حاکمان زمان مورد حمله قرار گرفتند، هیچ نکرده اند.

همواره به خود می گفتم ملتی بی انگیزه و بدون هدف بوده اند و قدر ناشناس. مگر می شود هم عصر امیر کبیر باشی و ببینی که آن مرد در برابر نظام قدرت ایستاد تا خدمتی به تو کند و بعد از آنکه رگ او را شکافتند و او را کشتند، تو سکوت کنی و سالها پابرجا بماند بساط ظلم و بی داد. مگر می شود در فضایی که دکتر مصدق می زیسته زندگی کنی و او را به جرم همراهی ملت محاکمه کنند، تبعید کنند و در تنهایی و خلوت بمیرد و تو بتوانی به حیات گیاهیت ادامه دهی.

همواره به معصرین نخبه گانی که کشته شدند لعنت فرستادم.

امروز از همه آنان پوزش می خواهم. ما ملتی نخبه کشیم. ما ملتی قدر ناشناسیم و من یکی از آحاد این ملتم. مردی به میدان آمد و هشدار داد که دروغ و فریب و خیانت در راس قدرت است و خواست در کنار ما باشد. به او رای دادیم و رایمان را دزدیدند. به میدان آمدیم و او را خواستیم تا کنارمان باشد. کنار ما بودن یعنی خطر کردن. یعنی پس زدن همه آنچه دارد. یعنی رودرروی ارکان قدرت ایستادن. خودمان از او دعوت کردیم و او متواضعانه چون همراهی در کنارمان ایستاد. صدایمان را کلفت کردیم که اگر دست به او بزنید چنین می کنیم و چنان و بسیار لاف و گزاف دیگر.

او امروز بیش از سیصد روز است در محاق است و حبس و بند. نامش را هر از گاهی می بریم به احترام و دیگر هیچ. ما ملتی نخبه کش هستیم و من یکی از آحاد همین ملت.

از صمیم قلب از هم عصران امیر کبیر و دکتر مصدق پوزش می خواهم. من با وجود سپهر ارتباطات جمعی امروز ، از شما مقصر ترم.

دسامبر 23, 2011

اصلاح حکومت اسلامی حکایت فروش آفتابه است برای خرج لحیم آن

توسط sight

کار از اصلاح و اصلاحات گذشته است. باید پیرامون خواستی مهمتر متحد شد. خواسته ای نه چندان دور و آن برچیدن یکباره حکومت توتالیتر ملایان و باز سپردن آن به دست صاحبان اصلی یعنی مردم است. باید حول این چنین خواسته ای و بدون آنکه یکدیگر را به محکمه عقاید بکشانیم و یا سوابق، گرد آییم و بخواهیم که طرحی نو دراندازیم. باید متحد و متشکل شویم  و تشکیلاتی عمل نماییم. این راه ، راهی آسان نیست اما گذر این سه دهه باید درسمان داده باشد که آسان ترین کم هزینه ترین راه، دلیلی ندارد که منجر به موفقیت شود. باید آموخته باشیم که یکدیگر را متهم کردن و راهها را متعدد و متفاوت کردن ، راه به جایی نخواهد برد و تنها انرژی و انگیزه هایمان را تحلیل خواهد برد و باید آموخته باشیم که این نظام اصلاح ناپذیر است و توان را نباید بر آن گذارد.

دسامبر 22, 2011

مادر را به جرم ناکرده فرزند محکوم می کنند؛ این است عدل حکومت سید علی

توسط sight

شرم بر سید علی خامنه ای و شرم بر من که دوام می آورم این بیداد را و داد نمیستانم. شرم بر روی  تندیس عدالت باد که این بی عدلی ها را می بیند و فرو نمی ریزد. یادتان هست  مجسمه بودا از شرم فرو ریخت در افغانستان طالبانی؟ امروز حق دارد اگر سر در کاخ دادگستری از هم بپاشد از این بی دادگاههای رژیمی که مادر را به جرم دفاع از فرزند بی گناهش به حبس بیست و سه ماهه محکوم می کند. شرم بر آنان.

«پروین مخترع مادرکوهیار گودرزی فعال حقوق بشر، تنها به دلیل اعتراض به بازداشت فرزندش به ۲۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد.پروین مخترع که حدود 5 ماه است در بند عمومی زندان کرمان به سر می‌برد، یک روز پس از بازداشت کوهیار گودرزی، در منزلش در کرمان بازداشت شد.»