Archive for دسامبر, 2012

دسامبر 28, 2012

خاتمی هشیار باشد؛ گیرم در خیمه شب بازی انتخابات راهتان دادند، در قهر ملت حتی رای هم نخواهید آورد

توسط sight

خاطرم هست پس از انتخابات شوراهای شهر اول، آنچنان جو درونی شورا بد بود که مردم نسبت به شوراها بی اطمینان شدند. در دور بعدی، کسی رای درست نداد و از دل قهر توده خاکستری، شورایی رای آورد که از دل آن چمران و از دل آن احمدی نژاد زاییده شد.

در پی کودتای انتخاباتی سال 88 و قهر ملت با صندوقهای رای جمهوری اسلامی، این توده خاکستری است که از صحنه خارج شده و دیگر نه به جمهوری اسلامی و نه به انتخابات آن اطمینانی ندارد و با عدم حضور توده مردم، بدیهی است که افراطیون و طرفداران دولت فعلی و یا سینه چاکان اغلب منتفع از خوان سید علی، حساب شده و سازمان دهی گردیده، پا به عرصه می گذارند و در غیاب رای های عموم ملت، به راحتی رای می آورند و اصلاح طلبانی همچون سید محمد خاتمی، با وجود ریشی که گرو می گذارند، حتی پیروز واقعی هم نخواهند شد و اینبار دیگر نیازی به تقلب هم نیست.

به باورم ملت ایران معنای تغییر دولت در نظام جمهوری اسلامی را فهمیده است و می داند که تفاوتی عمیق بین بد و بدتر نیست و خواسته ای جز برگزیدن خوب ندارد. خوب در پارادوکس جمهوریت و اسلامیت این نظام ممکن نیست و لذا دیگر بار فریب صحنه سازی ها و میدان گردانی های عمال حکومت از چپ تا راست را نخواهد خورد. آقای خاتمی هشیار باشد که همزمان دنیا و آخرت خود را به پشیزی نفروشد.

دسامبر 21, 2012

بر غم درگذشت مادر عزیز اسیرمان چگونه بگریم؟ گفتنش زبان را می سوزاند و نهفتنش مغـــز استخوان را

توسط sight

بر کدام ملت است این در کدام کشور است این که کشتند عاشقی را که تو عاشقم چرایی؟

دختر ایران را به جرم عشقش به زندان انداختند. به جرم دفاع یک وکیل از موکلینش، نسرین را که جهانی او را می ستاید به بند کشیده اند و تن و قلب ایران بانو در غم اسارت دختش، دخت مام میهن لرزید. مام میهن بر اسارت ایت بسوده ترین دخترش زار بگرید.

غمی را که مام میهن توان تاب نداشت را بر مادر نسرین تحمیل کردند و قلبی نحیف تاب نیاورد و رفت. مادر مرد از بس که جان ندارد. مادر نسرین ستوده مرد و نسرین هنوز در بند جهل ولایت است. او امروز دیگر نه پدر را دارد و نه مادر را اما پدر تاریخ ایران نام او را به بلندی خواهد نوشت و مام میهن به او فخر خواهد ورزید. شریکم در این درد مشترک. فریاد خواهم شد روزی . باورم کن.

دسامبر 14, 2012

چهلم ستار- ملت آنچنان منفعلانه رفتار می کند که حکومت برای نشان دادن حیات فتنه به التماس افتاده!

توسط sight

جوانی را بی رحمانه کشتند، بی رحمانه تر- و به باورم تعمدا- خبر مرگ او را دادند و خانواده اش به فریاد آمد و شهر خفته، فریادشان را نشنید. چهل روز گذشت و چند روز قبل از مراسم چهلمش خبر پیچید که فلان روز مراسم چهلم اوست و شهر خفته خبر را نشنید. مراسمی شد سرد و بی روح با حضور اقوام و عده ای از محل. به ادعای خودشان حدود شصت نفر یعنی کمتر از یک سوم کسانی که بر لینک مرگ او در بالاترین رای دادند و به ظالم نفرین فرستادند. مراسمشان در غربت و مظلومانه رو به اتمام بود که نیروهای امنیتی با خشونت ریختند و برادر آن عزیز رفته را بازداشت کردند و در میان جمع از پا گرفتند و بر زمین کشیدند. خواهرش را در جمع کتک زدند و به مادرش در جمع دشنام دادند و در نهایت مراسم مظلومانه آن مظلوم در خفته گی شهر تمام شد و رفت تا سالگردش.

حکومت حریف نمی طلبد که چنین جسارتی ندارد. او ترسو تر از این حرفها است. حکومت تنها به دنبال یک تجمع نیم بند است تا به شدت سرکوب کند و در بوق نماید که فتنه زنده است و برای مبارزه با آن باید جوی امنیتی داشت و باید به خارجی باج داد و باید در برابر دولت فاسد و بی کفایت سکوت کرد و باید شاید جام زهر را نوشید چون فتنه زنده است و دژمن معروف سید علی، واقعیت دارد و زاده مغز بیمار و متوهم او نیست.

اما ما ملت چنان منفعل شده ایم که . . .

دسامبر 9, 2012

دعوا های درون نظام را به خودشان واگذاریم و برای هیچ یک از طرفین دعوا هورا نکشیم. اصل این نظام مردود است

توسط sight

بدیهی است و به عیان دیده می شود که به همت بی کفایتی و فساد دولت محمود احمدی نژاد، تفرقه و جدایی عمیقی بین مسئولان نظام جمهوری اسلامی پدید آمده است و دیگر سنگی بر سنگی استوار نیست در سایه ولایت علی خامنه ای. اما این دعواهای درون نظامی نباید مایه دلخوشی و امید واهی ملت شود. از درون آن چیزی که بتواند ایران بر لبه پرتگاه را نجات دهد در نخواهد آمد. تیم هاشمی تفاوت بسیاری با تیم خامنه ای دارد و این هر دو بسیار متفاوت است از دولت مهرورز! محمود اما باور کنیم همه این عده های سیاسی، در یک بستر می خوابند اگر چه رویاهای متفاوتی دارند. همه آنها از سر تا ته، همانند گروهی اشغالگر، وطن ما را تسخیر کرده اند و تنها چیزی که برایشان کوچکترین محلی از اعراب ندارد، همان مام میهن و هم میهنان ما هستند. همه آنها به دولتی دینی معتقدند و این پارادوکس، در جایی این خطوط موازی را به هم میرساند و همان محل تلاقی غلط است که این همه بلا را بر سر ما آورده.

دعواهای سگان ولایت و جیره خواران توبره دولت دینی را به فال نیک میگیرم به جهت ضعیف تر کردن بنیانهای نظام جمهوری اسلامی اما کوچکترین امیدی ندارم که از دل این دعواها، سیستمی پدید آید که دل بسوزاند برای ملت و کشور ایران. شاید با گروهی از این جماعت، قدری فضا تلطیف شود، شاید فانوسی بیافروزد اما بدون تردید از دل این ظلمت، خورشیدی برنخواهد آمد چرا که بنیان آن، ایده اولیه آن و شالوده آن، بر اساس تلفیق دو رکن نا متقارن جمهوریت و دین است.

دعوا های درون نظام را به خودشان واگذاریم و برای هیچ یک از طرفین دعوا هورا نکشیم. راه دیگری موجود است و آن تنها و تنها بر قدرت مردم تکیه دارد. بر اندازی اصل نظام نادرست جمهوری اسلامی.

دسامبر 8, 2012

از حرفهای مهدی هاشمی مطمئن شدم که خودشان هم به اصلاح نظام با خامنه ای امیدی ندارند

توسط sight

حرف و حدیث در خصوص انتشار نوار مکالمه نیک آهنگ کوثر با مهدی هاشمی زیاد است و من هم به هیچ عنوان این عمل را تایید نکرده و انتشار مکالمه خصوصی را خارج از شرافت رسانه ای می دانم. لیکن از این فرصت ناخواسته می توان بهره ها برد. اول اینکه به زعم مهدی هاشمی، خامنه ای به خدا هم امتیاز عملی نخواهد داد. این حرف کاملا صحیح است و همین یک نکته اثبات می کند که بر او فشار آوردن به قصد اصلاحات، حکایت کوبیدن میخ آهنین است بر سنگ. همین نکته که دیکتاتور بزرگ که محور و مرجع حکومت فعلی ایران است، غیر قابل اصلاح بوده و دیگر از دایره خارج شده کافی به نظر میاید که بدانیم حتی در عالی ترین سطوح نیز امیدی به اصلاحات نیست. از بیرون پرده و از جایگاه تماشاچیان به این نمایش بنگریم و باور کنیم که تنها راه عملی، براندازی اصل نظام دیکتاتوری و ارتجاعی جمهوری اسلامی بوده و دلخوش به فانوس نباشیم.

دسامبر 7, 2012

دعوت به همبستگی برای آزادی زندانیان سیاسی از هر زبانی که باشد لازم به همراهی است

توسط sight

اینکه دعوت کننده رضا پهلوی است شاید عده ای را پرهیز دهد از همراهی. این آزمونی خوب است برای تمرین همراه شدن. باور کنیم که همراهی نیاز به تمرین دارد و نفس اتحاد بسیار با ارزش تر از آن است که در برابر دعوت کننده جبهه گیری شود. از جایی باید شروع کرد متشکل شدن را و بازگرداندن روح کار جمعی را. اگر عده ای با رضا پهلوی مخالفند، عده ای هم با موسوی و یا بسیاری دیگر اختلاف نظر دارند و تا وقتی که بخواهیم تمامیت خواهانه به لیدر و یا دعوت کننده به اتحاد نگاه کنیم، چه موافق و چه مخالف، اتحادی پدید نخواهد آمد. بیایید خود را و قدرت یک ملت را باور کنیم و آنرا به رخ حکومت بکشیم. اتحاد بین همه مخالفین حکومت اسلامی ملایان باید از جایی شروع شود و این تنها چیزی است که امروز مهم و ضروری است. اگر ملت به خود باوری برسد، می تواند در فردای ایران آزاد، لیدر و منتخبین خود را به دقت انتخاب و از آنها حمایت کند. با فراخوان رضا پهلوی همراهم. همراهم باش.

دسامبر 3, 2012

شانزده آذر که برسد مجید توکلی 1576800دقیقه است حتی از یک تلفن به مادرش محروم شده است

توسط sight

نماد شجاعت جنبش دانشجویی ایران سه سال است که در سومین دور بازداشت خود در زندان است به جرم آنکه سید علی خامنه ای را مستبد دوران حاضر ایران خوانده است. روزها به سختی می گذرد برای او اما سخت تر از او، دقایقی است که بر مادر مجید خواهد گذشت که او را حتی از شنیدن صدای فرزند محروم کرده اند. باید به داد این جوان گذشت که جوانیش پشت میله های خشم و غضب نایب بر حق آقا امام زمان در حال تباهی است. شانزده آذر در راه است. آیا دانشجویان یادی از نماد شجاعت جنبش دانشجویی ایران خواهند کرد؟

دسامبر 2, 2012

بالاخره محمود یک حرف راست زد: رهبر جمهوری اسلامی، نایب بر حق آقا امام زمان و ولی مطلق فقیه، پشم است

توسط sight

دعوای بین فاحشه ها را دیده اید؟ آنها در جدالشان اسراری را از اسرار مگویشان فاش میکنند که بسیار شنیدنی و هیجان آور است. دعوای بین سگان ولایت هم به همین منوال پرده ها را بالا می دهد و بیشترین صرفه با تماشاچیان است و بدین منوال از راز پشت پرده آگاه می شوند.

محمود احمدی نژاد که سوگولی و عنتری لوطی بزرگ است و مدتها به نشان دادن جای دوست و دشمن برای آقایش مشغول بود ناگهان بت بزرگ را که تا مقام خدایی بالا برده اند به چنان خفتی انداخت که تنها می توان به او احسنت گفت. اوهمچون فاحشگان، اسرار رخت و تخت فاحشه ای دیگر را به میدان ریخت و مقام الهی سلطان را از مقام متقلبانه خودش هم پایین تر خواند. این است نتیجه بزرگ کردن یک کوتوله سیاسی برای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بیش باد.

دسامبر 1, 2012

سعید مرتضوی هم برکنار شده بود اما پستی بالاتر یافت. فقط بگو مرگ بر اصل ولایت فقیه

توسط sight

اینکه پلیس فتا را برکنار کرده اند، اثبات و قبول شکنجه و جنایت منجر به قتل ستار بهشتی است و همه فرضیات بی شرمانه در خصوص مرگ طبیعی را رد می کند. اما دلخوش به این نباشیم که رییس پلیس فتا را برکنار کرده اند. ولایت به سگان خود اینگونه جفا نخواهد کرد. مگر سعید مرتضوی را برکنار نکردند از دادستانی و قوه قضا؟ چه شد سرنوشت او؟ بزرگترین مرکز مالی بدون حساب و کتاب را پاداشش دادند تا درسی شود برای سگان دیگر ولایت که خوش خدمتی و دم جنباندن، پاداش دارد و از طرف ولایت حمایت خواهد شد. پس دل به این مانور نبندیم و بر اصل ولایت فقیه و نظام کثیفش فریاد بزنیم.