Archive for مارس, 2013

مارس 20, 2013

آری زنده باد بهار اما نه بهاری که جغد شوم زمستانی نویدش را دهد

توسط sight

وقتی تو گفتی » وطن » شاعر آزاد اندیش پاسخت را داد : وقتی تو می گویی وطن من خاک بر سر می کنم.

امروز کثیفی از تبار کثیفان، لاشخور و مردار خواری از تبار سگان ولایت، سخن از واژه ای می گوید که بار معنایی زیبایی در اذهان ملت نجیب و پر احساس ایران دارد. او نام بلند بهار را آلوده کرده است و در شعاری تبلیغاتی از آن بهره می جوید به نفع مددف خودش اسفندیار رحیم مشایی. امروز در دعوای سگان ولایت بر لقمه چرب و شیرین وطن ما، بهار هم دستاویز شده است و در مقدم این فصل نوید بخش، حیفمان می آید از تکرار نام زیبای بهار. او زیباترین و امید بخش ترین فصل دوران را نیز مصادره کرده است.

در پاسخ این دژخیم پلید باید گفت: تو سیاه اندیش خزانی را چه به نو شدن و طراوت بهار. بهار وطن من که بیاید، تو و صاحب بی شرمت، همه و همه به قعر زمستانی خواهید رفت که سیاهی برفش، سپیدی روزهای امروزتان را به جهنمی تاریخی بدل خواهد کرد. آری زنده باد بهار. زنده باد بهار. زنده باد بهار.