Archive for آوریل, 2013

آوریل 22, 2013

حقیقت محض- در نظام ولایت فقیه، گوشه پرونده هر مسئولی را که بالا بزنی، گندی عظیم بر می خیزد

توسط sight

این حرف یک وبلاگ نویس ساده نیست. این سخن را رییس دولتی گفته است که سلطان بزرگ، ولایت مطلقه فقیه، نظرش را به نظر الهی خود نزدیک می داند و مورد وثوق خود کسانی بوده است که ولایتی و اصول گرا می دانند خویش را. این حرف را محمود احمدی نژاد گفته است و چقدر راست گفته است این کج گوی.

آری در نظام ولایت فقیه؛ در دولت دینی و در پارادوکس جمهوری اسلامی، آنچنان فساد و کثافت در بین زمامداران و مسئولین فراوان است که ملیجک دربار می تواند چنین تهدیدی کند و دیگران بر خود بلرزند. این ام القرای جهان اسلام است.

Advertisements
آوریل 14, 2013

این روزها بهترین زمان برای طرح دوباره یک سوال ساده است: رای من کجاست؟

توسط sight

با نزدیک شدن به نمایش انتخابات دیگری در نظام پارادوکس جمهوری اسلامی و داغ شدن بحث ها در خصوص کاندیدا های جناحهای مختلف درون حکومت و بازار گرمی طرفداران آنان که در نهایت طرفداران حفظ نظام ولایی هستند، شاید طرح یک سوال ساده و مطالبه رای گم شده ملت در دهمین انتخابات ریاست جمهوری سال 88، راه را بر هر اما و اگر و دفاع شخصی بر کاندیدایی ببندد. بحث بر سر فرد کاندیدا شده نیست، بحث اصولی و اولیه بر سر نوع برگزاری انتخابات، از تایید صلاحیت ها بگیر تا رای شماری و رانتهای عظیم حکومتی در تبلیغات و هر نوع تقلب دیگری که در نهایت نفس یک انتخابات آزاد را مخدوش که نابود می نماید.

بهترین فرصت است که به احترام خیزش مردمی خشمگین از دزدی علنی آرایشان و کشته ها و اسرای آن دوران و به احترام ایران و آزادی و از همه مهمتر به احترام شعور انسان، این سوال را کلید واژه این روزهایمان کنیم: رای من کجاست؟

آوریل 9, 2013

مهندس عزیز؛ آیا یادتان هست آنزمان که وقت حرکت بود فتوای صــــــبر و استقامت دادید؟

توسط sight

و ما ملت فتوا پذیر، آنچنان حکمتان را اجرا کردیم که حکومت در حال تدارک انتخابات فرمایشی چهار سال بعد از آن انتصاب خونین است. یادمان نرود هر ملتی که هزینه های ضروری را به وقتش نپردازد، محکوم به پرداخت هزینه هایی بس سنگین تر است

آوریل 4, 2013

بحث هسته ای، مسئله ناموسی نیست که مسئولین نظام بتوانند به راحتی از کنار آن بگذرند!

توسط sight

به آنان که می نشینند و حساب می کنند که هزینه پافشاری بر تعصب کور هسته ای صد میلیارد دلار بر دوش این ملت سنگینی می کند بگوییم که مسئولین نظام ما، به راحتی محسن رضایی از ناموس خود می گذرند -البته اگر داشته باشند!- اما از غنی سازی هسته اتم، هرگز. آنها از سر و صدا و تبلیغات بر پوچ هسته ای نخواهند گذشت. این مسئله ضامن بقا و شیشه عمر آنان است که جهانی را سر کار بگذارند و همه توجه را از همه آنچه بر سر یک ملت شریف می رود بر دارند و به تهدیدی جهان را سرگرم دارند تا به روزش در سازشی، شبی را بیشتر بخرند بر هم آغوشی با مام میهن ما.

صد میلیارد را هم مایه کاری حساب کرده اند که اگر بر آن بیافزایند هزینه چند نسل سوخته را زیر سایه انزوای وطن، اگر بر آن بیافزایند سونامی سرطان حاصل از پارازیتها را که از ترس اطلاع رسانی و در تقابل با جهان آزاد بر این ملت روا می دارند، اگر بر آن بیافزایند هزینه نمایش تروریست و جنگ افروز از یک ملت با تاریخ و با شرف را، اگر بر آن بیافزایند هزینه تحمل این نظام را از کنار شیشه عمر اتمیش و اگر بر آن بیافزایند بسیاری مولفه های دیگر را، سالهاست که هزینه ای بسیار بیشتر از اینها بر وطن ما تحمیل شده است.

در آخر این نکته را هم به یاد بیاوریم که البته و صد البته که هر ملتی، استحقاق همان حکومتی را دارد که آنرا تحمل می کند. به روزش قدری فکر کنیم که آیا ملت ایران، آیا من و تو ، استحقاقمان این حکومت است؟

 

آوریل 3, 2013

اگر خاتمی کاندیدا شد، در انتخابات رژیم ساخته شرکت کنیم!

توسط sight

بالاخره یک جوری باید ثابت کرد که حماقت حد و مرزی ندارد

آوریل 2, 2013

زندگیمان را دروغ گرفته است. یکروز برای تفریح هم که شده راست بگوییم!

توسط sight

باز سیزدهمین روز نوروز رسید و به سنت هر ساله، بازار دروغ سیزده گرما گرفت. به این می اندیشم که در عصر ما آیا احیای این سنت ضرورت دارد؟ در عصری که سایه سیاه ولایت مطلقه فقیه که خود در نفسش دروغی بزرگ است بر وطن ما افتاده. در دوره ای که با پارادوکس و دروغ تاریخی جمهوری اسلامی نفس می کشیم و در زمانی که مهروزی دولت و رایحه خوش خدمتش بوی تعفنی در فضای تاریخ به راه انداخته که بی تردید تا نسلها اثرات مخربش باقی خواهد ماند. آری در دوره ای زیست می کنیم که دروغ و دروغگویی از صدر تا ذیل مملکت را گرفته است و این پدیده شوم به نوعی ارزش محسوب می گردد. آیا در چنین دوره ای احیای سنت دروغ سیزده مناسب است؟