Archive for ژوئن, 2013

ژوئن 13, 2013

تن دادن و باور انتخابات حکومتی، اثبات می کند که ما مستحق همین حکومتیم!

توسط sight

تفاوت میان حسن روحانی و سعید جلیلی را منکر نخواهم شد اما آیا این تفاوت تا به حدی است که مهر تایید بر قبول این انتخابات زده شود؟ فارغ از اینکه روحانی چه پیشینه ای دارد و چه خواستگاهی، آیا به فرض برتری و تفاوتش بر دیگر کاندیداها، آیا امید اصلاح و بازسازی بر پیکره کثیف این حکومت ممکن و یا مناسب است؟ اگر روحانی را ردایی فاخر بدانیم – که نمی دانم- آیا پوشاندن آن بر جسم بیمار و به شدت آلوده این نظام به غیر از بزک کردن و دوام آن معنایی دیگر خواهد داشت؟

و از همه مهمتر اینکه آیا هنوز هم بر صندوقهای ننگین این نظام باور داریم که از دل آن و از دل فیلتر شورای منحوس نگهبان و از بین سگان ولایت، منجیی برای این وطن بیرون آید؟ دور است و دور باد.