Archive for ژوئیه, 2013

ژوئیه 23, 2013

اگر شیعیان و سنی ها به جای جدل با یکدیگر، تنها قدری به اصل ماجرا فکر کنند . . .

توسط sight

دکان دین به کل تعطیل خواهد شد

ژوئیه 23, 2013

توبه کن مهندس؛ آمدی که بساط دروغ را بر چینی؟ حکومت ولایی بدون دروغ؟ توبه کن!

توسط sight

توبه را از گناه می کنند تا جایی که می دانم. گناه کرده ای مهندس. می خواستی بساط دروغ را برچینی؟ این گناه بزرگی است. مگر می شود حکومتی را به ملایان سپرد و توقع دروغ نداشت؟ آنان ذاتشان دروغین است و مرامشان دروغ. تو باور داشتی یا شاید باور داشته باشی که این خانه از پای بسط ویران، قابل باز ساخت و اصلاح است. از این فکر غلط توبه کن. تو باور داشتی که رنگ سبز، رنگ زایش است و احیا و آنان اجازه چنین رویشی را خواهند داد. از این فکر اشتباه هم توبه کن. تو همسرت را همراهت آوردی تا نفس و نقش زن را در دولتت بنمایی. این حکومت زن ستیز آشفت. از این رفتار و اندیشه هم توبه کن. تو به سخن و قلم و بیانیه و مبارزه بدون خشونت با سگان هار ولایت باور داشتی و شاید هنوز هم داری. آن سگان این بازی را بلد نیستند. از طرح بازی نابلدشان توبه کن. تو در بیانیه ات از شادی گم شده سخن راندی. این سیاه اندیشان و غم دلان آتش به دل شدند. توبه کن. مهندس از اینکه همراه ملت بودی اما هیچ گاه توبه نکن. نامت بر دفتر تاریخ به قلم همین ملت جاودانه خواهد ماند.

ژوئیه 9, 2013

همه تقصیر 18 تیر را گردن این و آن نیاندازیم. به آنکه صبح در آینه دستشویی می بینیم هم سلامی کنیم!

توسط sight

ملتی پر از تناقضیم. میدانیم و روشنفکرانه می دانیم که دیواری فرو ریختنی است. روی آن با عشق یادگاری می نویسیم و وقتی خراب شد، باز هم روشنفکرانه زانوی غم به بغل میگیریم. می دانیم لیلی هرزه ای رفتنی است. به او چنان دل می بندیم که وقتی رفت، مجنون می شویم به کوه می زنیم. ما ملت پر از تناقض، مدعی مخالفت با اصل نظام ولایت فقیه و پارادوکس جمهوری اسلامی هستیم و بعد از جماعتی که به اصلاح نظام معتقدند انتظار کارهای محیر العقول داریم. کناری می ایستیم، تکانی نمی خوریم که مبادا هزینه داشته باشد و به آنان سرمای زمستان لعنت می فرستیم.

یادتان هست که 18 تیر 78 کجا بودید؟ یادتان هست واقعا؟ آنزمان که فرزندان دلیر میهن به حق خواهی در کف خیابان منتظر ایرانی باغیرت حمایت حمایت بودند ، یادتان هست کجا بودید؟ گاهی هم به آنکه صبح ها در آینه دستشویی می بینیم سلامی کنیم!

ژوئیه 5, 2013

ملت مصر از ایرانیان شجاع تر نیستند بلکه رهبرانشان دست در کاسه نظام ندارند

توسط sight

چه صدای ساز و دهلی میاید از عروسی خانه همسایه و چه سوت و کور است پر حسرت حیاط خانه ما. آنها دانستند که بر ویرانه مبارک و دگم اندیشی اخوان المسلمین، خانه ای استوار نخواهد شد به استواری اهرام. آنان دانستند که به دوران طلایی تاریخ ملتشان احترام بگذارند نه به دوران طلایی هیچ راحلی. آنان آموختند که نهال انقلابشان، پاسداری می خواهد و نباید آنرا به دست هیچ دزدی سپرد. آنان دانستند که راه که بیفتند ترسشان به کل می ریزد و از همه مهمتر اینکه آنان به درستی فهمیدند چه میخواهند و همراهان، رهبران و هماهنگ کنندگانشان را از دل خود انتخاب کردند. از میان موج حرکتشان.