Archive for اوت, 2013

اوت 3, 2013

دیو چو بیرون کشید یه آخوند فرو کرد

توسط sight

قحط الرجالیست که رفتن محمود شادمان نمی کند